تفاوت پخش گرم و سرد و معرفی نرم افزارهای آن ها

پخش یا به زبان انگلیسی Distribution به معنای توزیع کردن یک محصول یا کالا تا مشتری و مصرف کننده است. با توجه به نوع محصول پخش به دو صورت سرد و گرم انجام می شود که هر کدام از آن ها ویژگی های مخصوص به خود را دارد. در ادامه به طور کامل با هر کدام از این روش های پخش آشنا خواهیم شد

نویسنده سایت سه‌شنبه, 27 اردیبهشت 1401
لیست مقالات
شبکه لیست

تفاوت پخش گرم و سرد و معرفی نرم افزارهای آن ها

پخش یا به زبان انگلیسی Distribution به معنای توزیع کردن یک محصول یا کالا تا مشتری و مصرف کننده است. با توجه به نوع محصول پخش به دو صورت سرد و گرم انجام می شود که هر کدام از آن ها ویژگی های مخصوص به خود را دارد. در ادامه به طور کامل با هر کدام از این روش های پخش آشنا خواهیم شد

نویسنده سایت 1401/02/27